• Schůze členů představenstva – minimálně 1x kvartálně
  • Schůze dozorčí rady – kvartálně

Patria investiční společnost, a.s.
Jungmannova 745/24
110 00 Praha 1

IČO: 5154197
Tel: +420 221 424 111
Email: info@patria-is.cz

ČSOB KBC Securities

  • Patria investiční společnost, a.s. patří do skupiny Patria a je součástí ČSOB a celosvětové sítě KBC Group.
  • Patria investiční společnost, a.s. se zaměřuje na obhospodařování nemovitostních fondů kvalifikovaných investorů dle 240/2013 Sb. Zákon o investičních společnostech a investičních fondech
  • Společnost disponuje zkušeným týmem složeným z profesionálů z realitního a bankovního prostředí.
  • Společnost Patria Finance, a.s. se sídlem Jungmannova 24, 110 00 Praha 1, IČO 26455064, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7215, je součástí Koncernu ČSOB a je v rámci koncernového uspořádání osobou podřízenou jednotnému vlivu Řídící Osoby.