Patria investiční společnost, a.s.
Výmolova 353/3,
150 29, Praha 5

IČO: 5154197
Tel: +420 221 424 111
Email: info@patria-is.cz

ČSOB KBC Securities

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Československá obchodní banka, a.s., IČO:00001350, se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze spis.zn. BXXXVI.

E-mail: dataprotectionofficer@patria.cz

  • Adresa: Patria Finance, a.s.
  • Výmolova 353/3
  • 150 29 Praha 5
  • K rukám pověřence pro ochranu osobních údajů